KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İç Denetim Birimi

İç Denetçi MEHMET CUMHUR ÇOBAN

İç Denetim Birim Başkanı V.

İç Denetim Birim Başkanlığı

(344) 300-1049

mccoban