Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İç Denetim Birimi

Tümü Yetki Ve Sorumluluklarımiz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İç Denetçiliği, Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, faaliyetlerine değer katılması ve geliştirilmesi için en riskli süreçlerde denetim ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirerek yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasını görev edinmiştir.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı